Oversen chce zvýšiť kvalitu života starších ľudí

Náš projekt bude originálny a inovatívny v tom, že sa zameria na vývoj SW a HW, ktoré budú fungovať na základe overenej technológie v rámci nového prípadu použitia, ktorý sme identifikovali. Jeho unikátnosť spočíva v tom, že technológia, ktorá sa má použiť na lokalizáciu, ešte nikdy nebola použitá na monitorovanie osamelých starších ľudí. S presnosťou systému, správnymi obliekateľnými (budú vyvinuté) a užívateľsky prívetivými aplikáciami môžeme osloviť nových zákazníkov z rodín, ktoré chcú mať príbuzných pod kontrolou. Využiteľnosť konečného produktu je široká. Podľa najnovších štúdií len na Slovensku 16 % populácie tvoria osoby nad 65 rokov a podľa štúdie Ministerstva zdravotníctva SR približne 56,7 % z nich býva vo vlastnom dome alebo byte. Keďže, ako je známe, celá Európa starne, situácia v iných krajinách je zrejme podobná.

Prínosy finálneho produktu sú zamerané na zvýšenie kvality života starších ľudí a na to, aby ich príbuzní mohli kedykoľvek, keď sú doma, kontrolovať. Veľmi často sa stáva, že seniori nechcú opustiť svoj domov, odmietajú sa odsťahovať do sociálneho opatrovateľského zariadenia a zostávajú doma aj napriek tomu, že už na mnoho bežných činností sami nestačia.

Produkt nie je lokálne určený, to znamená, že ho možno nainštalovať (podmienkou je internetové pripojenie v dome) a poskytovať kdekoľvek na svete (bez geografického obmedzenia). Čo však treba brať do úvahy, je konkrétna legislatíva každej krajiny týkajúca sa zhromažďovania osobných údajov a jazyka (SW časť sa preloží do konkrétneho jazyka). Možný ekonomický dopad na spoločnosť povedie k zvýšeniu výnosov vďaka uvedeniu nového produktu na trh. Možným ekonomickým dopadom na spoločnosť môže byť napríklad úspora peňazí za palivo, keď deti alebo príbuzní musia ísť párkrát do týždňa osobne skontrolovať rodičov. (Má tiež pozitívny vplyv na životné prostredie). Potenciálnym sociálnym dopadom je zvýšenie blahobytu starších ľudí a zníženie stresu príbuzných tým, že seniori budú pod kontrolou, keď sú sami doma.

Projekt bude mať dve hlavné aktivity a niekoľko podporných aktivít:

Hlavná činnosť:

1: Vývoj SW - architektúra, programovanie, dizajn, integrácia SW časti

2: Vývoj HW - architektúra, vývoj, testovanie a integrácia HW časti

Podporné aktivity:

3: Úvodný workshop - Organizácia úvodného workshopu

4: Strednodobý workshop - Organizácia strednodobého workshopu

5: Záverečný workshop - Organizácia záverečného workshopu

6: Založenie webovej stránky projektu – vytvorenie a správa webovej stránky projektu

7: SW bezpečnosť a GDPR - architektúra zabezpečenia SW, stratégia súladu s GDPR

8: Prihláška IPR - Prihláška ochrannej známky / priemyselná ochrana