Oversen chce zvýšiť kvalitu života starších ľudí

Oversen chce zvýšiť kvalitu života starších ľudí

Oversen je komplexné riešenie založené na technológii interiérového polohovacieho systému, smart wearables a mobilnej a webovej aplikácii, ktoré je možné nainštalovať do každej domácnosti

So starnutím našej populácie bude stúpať počet osamelo žijúcich starších ľudí, ktorí sú veľmi často odkázaní na pomoc blízkych alebo opatrovníkov. Len na Slovensku je podľa aktuálnych štatistík 16 % populácie osôb starších ako 65 rokov. Podľa štúdie Ministerstva zdravotníctva SR približne 56,7 % z nich býva vo vlastnom dome alebo byte. Ak sa pozrieme na EÚ, percento je nižšie, ale počet ľudí je alarmujúci (okolo 29 miliónov).

Príbuzní často nemajú čas ani priestor, aby chodili pravidelne kontrolovať svojich blízkych v seniorskom veku. Chceme im preto poskytnúť virtuálny nástroj, pomocou ktorého budú môcť skontrolovať, či je sledovaná osoba doma. Vďaka tomu budú môcť zasiahnuť v dostatočnom predstihu, ak sa staršia osoba s duševnou poruchou začne bez dohľadu pohybovať po interiéri. Taktiež budú môcť na diaľku skontrolovať presnú polohu osoby v byte. Ak napríklad vidia, že je sledovaná osoba doma, no nejaký čas sa nepohla z miesta (a má pulz), môžu konať. Mohlo sa niečo stať a dotyčná osoba nemôže privolať pomoc.

Softvér

Hlavným cieľom je vyvinúť backendový systém (cez otvorené API vieme spracovať dáta prijaté z lokátorov) a frontendový systém, ktorý bude získané údaje zobrazovať v aplikácii.

Zistiť viac

Hardvér

Hardvérová časť riešenia (HW) pozostáva zo špeciálnych antén (lokátorov), na ktorých je spustený algoritmus na výpočet presnej polohy akéhokoľvek Bluetooth zariadenia.

Zistiť viac

O EMM

Spoločnosť EMM je stabilným lídrom v oblasti informačnej bezpečnosti už od roku 1991. Našou víziou je patriť medzi popredných poskytovateľov služieb v oblasti IT bezpečnosti