Oversen chce zvýšiť kvalitu života starších ľudí

Spoločnosť EMM je stabilným lídrom v oblasti informačnej bezpečnosti už od roku 1991

Chránime vaše hodnoty už 30 rokov

  • Našou víziou je patriť medzi popredných poskytovateľov služieb v oblasti IT bezpečnosti
  • Zákazníkom prinášame inovatívne riešenia podporené kvalitou a profesionálnymi službami. Budujeme spoločnosť tak, aby sme boli špičkou v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti výrobných systémov. Zároveň sme inovatívnym partnerom s vlastnými riešeniami podpory biznis procesov založených na mobilných technológiách a riešeniach pre bežných používateľov
  • Pri návrhu riešení kladieme dôraz na využitie moderných technológií a agilných projektových postupov tak, aby sme našim klientom dodali požadovaný výsledok v maximálnej možnej kvalite. Neodmysliteľnou súčasťou filozofie našej spoločnosti je prienik overených postupov a inovatívnych myšlienok. Dôraz kladieme na dynamickú kooperáciu medzi tímom skúsených odborníkov a mladých kreatívnych členov tímu na juniorských pozíciách

Sme držiteľmi viacerých certifikátov a ocenení

  • ISO 9001

  • ISO 14001

  • ISO/IEC 27001

  • ISO 45001

Naše projekty

Naša spoločnosť začala pred niekoľkými rokmi vyvíjať podobný projekt na monitorovanie seniorov žijúcich osamote alebo v domovoch dôchodcov. Riešenie je založené na ZigBee, pohybových senzoroch, diaľkovom zámku dverí a malej interiérovej kamere. Naším cieľom bolo sledovať starších ľudí cez mobilnú aplikáciu a v prípade, že sa niečo stane, mať možnosť otvoriť dvere na diaľku. Podľa našich skúseností to je zásadný bod, pretože sa veľakrát stáva, že sa záchranári nemôžu dostať do bytu a musia čakať, kým polícia otvorí dvere. Zažili sme aj situácie, keď starší ľudia nečakane odišli zo svojich domovov a nikto nebol informovaný.

Náš projekt nikdy nedosiahol svoj plný potenciál, pretože v čase, keď sme ho rozvíjali, nedosahovalo mobilné internetové pokrytie požadovanú úroveň. Bolo relatívne slabé a technológia ZigBee sa v týchto podmienkach neukázala ako najvhodnejšia.

Pred tromi rokmi sme začali vyvíjať nové riešenia, ktoré sú zamerané na navigáciu a lokalizáciu v interiéri. Riešenie je založené na špeciálnych anténach, ktoré je možné pripojiť k akémukoľvek Bluetooth zariadeniu. Je to iný prístup ako lokalizácia cez majáky a je oveľa presnejší (presnosť až 20 cm). Antény sa získavajú so špeciálnym motorom (algoritmom) vo forme licencie a na základe uhlov sa vypočítava aktuálna poloha. Doteraz sme vyvinuli riešenia pre maloobchod a pilotné riešenie pre skladovú logistiku. Úspešnosť našich riešení nás motivovala k vývoju nového produktu, založeného na novom type použitia – monitorovaní starších ľudí.

Projekt pokrýva tému sociálnych technológií a technológií asistovaného bývania, kde sa zameriavame na pomoc starším ľuďom, ktorí žijú sami, aby mali „virtuálnu pomoc“. Projekt sa dotýka aj tém, akými sú: technológie pre inteligentné domy, vývoj produktov a inovácií, ktoré pomáhajú ľuďom s rôznym zdravotným postihnutím a produkty monitorujúce životné funkcie vhodné na domáce použitie. Téma projektu je tiež v súlade so stratégiou EÚ AAL program: Financovanie aktívneho a asistovaného života, ktorý podporuje inovatívne IKT služby pre dôstojné starnutie. Téma spadá aj do druhého piliera rámcového programu Horizont Europe pod oblasť nástrojov, technológií a digitálnych riešení pre zdravie a starostlivosť vrátane personalizovanej medicíny.