Oversen chce zvýšiť kvalitu života starších ľudí

S hrdosťou oznamujeme úspešné zakončenie nášho inovačného projektu Oversen na podporu samostatne žijúcich seniorov. Na záverečnej konferencii sme mali možnosť spoločne osláviť dosiahnuté úspechy a zdieľať získané poznatky.

Konferencia sa niesla v duchu prezentácií výsledkov, ktoré nám projekt Oversen priniesol. Predstavili sme účinné technologické riešenia a inovácie, ktoré pomáhajú zlepšovať každodenný život seniorov. Naše riešenia zahŕňajú pokročilé monitorovacie systémy, ktoré sú navrhnuté tak, aby rešpektovali súkromie a nezávislosť našich seniorov, zároveň zaisťujúc ich bezpečnosť a pohodlie.

Záverečná konferencia tiež poskytla priestor pre diskusie a stretnutia, kde sa účastníci mohli dozvedieť viac o tom, ako sa technológie implementujú do reálneho života. Veľkým prínosom konferencie bolo aj vytváranie nových profesionálnych vzťahov a rozvoj spolupráce medzi účastníkmi z rôznych oblastí, vrátane zdravotníctva, technológií a sociálnej starostlivosti.

V novembri 2023 sme mali jedinečnú príležitosť predstaviť Oversen na XXIII. Odbornej konferencii Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR vo Vyhniach. Naše riešenie na monitorovanie samostatne žijúcich seniorov získalo znamenitú odozvu od odborníkov, poskytovateľov služieb a ostatných účastníkov konferencie.

Jedným z najväčších pozitívnych ohlasov bolo ocenenie jednoduchého ovládania, intuitívneho rozhrania a použiteľnosti nielen pre seniorov, ale aj pre ich rodiny.

Často zdôrazňujeme, že Oversen nie je len o sledovaní dát, ale o vytváraní spojenia a podpore pre seniorov a ich blízkych. Je to nástroj, ktorý umožňuje starostlivým príbuzným lepšie porozumieť potrebám seniorov a reagovať na ne včas.

Na konferencii sme tiež mali príležitosť vypočuť si názory a skúsenosti ostatných odborníkov z oblasti sociálnych služieb, čo nám poskytlo cenný pohľad na možnosti ďalšieho vylepšovania Oversenu v snahe prispieť k lepšiemu životu seniorov a ich rodín.

V rámci priebežnej konferencie sme informovali o doterajších úspechoch vo vývoji HW a SW. Ukázali sme prototyp nášho HW zariadenia a živou ukážkou sme účastníkom priblížili určovanie polohy v priestore a signalizovanie základných upozornení (ako napr. strata z dosahu signálu).

V rámci úvodnej konferencie sme informovali o začínajúcom projekte OVERSEN zameranom na zvýšenie kvality života starších ľudí. Predstavili sme technologické riešenie a plánovaný priebeh projektu. Súčasťou úvodného stretnutia bol aj motivačný príhovor veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na Slovensku.