Oversen chce zvýšiť kvalitu života starších ľudí

V novembri 2023 sme mali jedinečnú príležitosť predstaviť Oversen na XXIII. Odbornej konferencii Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR vo Vyhniach. Naše riešenie na monitorovanie samostatne žijúcich seniorov získalo znamenitú odozvu od odborníkov, poskytovateľov služieb a ostatných účastníkov konferencie.

Jedným z najväčších pozitívnych ohlasov bolo ocenenie jednoduchého ovládania, intuitívneho rozhrania a použiteľnosti nielen pre seniorov, ale aj pre ich rodiny.

Často zdôrazňujeme, že Oversen nie je len o sledovaní dát, ale o vytváraní spojenia a podpore pre seniorov a ich blízkych. Je to nástroj, ktorý umožňuje starostlivým príbuzným lepšie porozumieť potrebám seniorov a reagovať na ne včas.

Na konferencii sme tiež mali príležitosť vypočuť si názory a skúsenosti ostatných odborníkov z oblasti sociálnych služieb, čo nám poskytlo cenný pohľad na možnosti ďalšieho vylepšovania Oversenu v snahe prispieť k lepšiemu životu seniorov a ich rodín.

V rámci priebežnej konferencie sme informovali o doterajších úspechoch vo vývoji HW a SW. Ukázali sme prototyp nášho HW zariadenia a živou ukážkou sme účastníkom priblížili určovanie polohy v priestore a signalizovanie základných upozornení (ako napr. strata z dosahu signálu).

V rámci úvodnej konferencie sme informovali o začínajúcom projekte OVERSEN zameranom na zvýšenie kvality života starších ľudí. Predstavili sme technologické riešenie a plánovaný priebeh projektu. Súčasťou úvodného stretnutia bol aj motivačný príhovor veľvyslanca Nórskeho kráľovstva na Slovensku.