Oversen chce zvýšiť kvalitu života starších ľudí

Hardvér


Hardvérová časť riešenia (HW) pozostáva zo špeciálnych antén (lokátorov), na ktorých je spustený algoritmus na výpočet presnej polohy akéhokoľvek Bluetooth zariadenia (tag, smartwatch, smartfón atď.) v reálnom čase. Táto technológia dodávaná systémovým integrátorom (naša spoločnosť) má otvorené API, takže na nej vieme postaviť aplikáciu pre koncového zákazníka. Hlavné výhody tejto technológie sú: presnosť: < 0,5 m - dosahujte v reálnom čase submetrovú presnosť konzistentne s veľkým dosahom, dokonca aj pre rýchlo sa pohybujúce objekty v najnáročnejších prostrediach

jednoduchá škálovateľnosť – spravujte viacero projektov na viacerých miestach

všestrannosť – využite interoperabilitu Bluetooth na prístup k svetu miliárd sledovateľných senzorov, mobilných zariadení, ako sú smartfóny, skenery čiarových kódov a ďalšie

jednoduchá integrácia – Open API uľahčuje integráciu do vašich existujúcich systémov podľa vašich potrieb a inovuje budovaním aplikácií pre budúcnosť

Lokátory fungujú tak, že prijímajú signál z Bluetooth zariadenia (počas nášho projektu sme testovali kompatibilitu s BLE čipmi, tagmi, smartfónom, inteligentnými hodinkami a špeciálnymi sledovacími náramkami so skvelými výsledkami). Následne špeciálny engine (algoritmus) vypočíta polohu zariadenia (osoby) a cez otvorené API poskytované výrobcom vieme spracovať dáta a zobrazovať pozíciu osoby v našej aplikácii.

Ako je uvedené vyššie, testovali sme niekoľko typov zariadení BLE. Pre účely projektu kalkulujeme s tromi typmi zariadení. Inteligentný štítok, ktorý možno integrovať napríklad do náramku. Druhým a najjednoduchším bude smartfón (alebo inteligentné hodinky – na trhu je pár zariadení určených priamo pre starších ľudí, no obmedzením je kapacita batérie). Tretím a najnáročnejším typom bude špeciálny náramok, ktorý bude schopný monitorovať aj základné životné funkcie (pulz). Počas nášho testovania sme skúšali špeciálny náramok, primárne určený na monitorovanie väzňov, avšak pre tento typ použitia má náramok určité obmedzenia. Po prvé, je robustný a ťažký a po druhé má štandardne systém proti otvoreniu. Na druhej strane má niektoré funkcie, ktoré sú pre náš prípad použitia žiaduce, ako sú monitorovanie pulzu (meranie každej sekundy) a dlhá výdrž batérie.

Pre naše účely vyvinieme vlastný typ náramku v dvoch verziách. Cieľom je mať integrovaný BLE čip, batériu s výraznou kapacitou, integrovaný snímač pulzu a akcelerometer. Prvý bude bez systému proti otvoreniu, druhý bude mať takýto systém integrovaný. Účelom je, že v niektorých prípadoch je žiaduce, aby osoba nosila náramok stále – napríklad osoby s duševnými poruchami, ako je Alzheimerova choroba, kedy je potrebné ho mať stále na sebe, aby bolo možné osobu kedykoľvek kontrolovať. Zo skúseností členov nášho tímu, jedna osoba s Alzheimerovou chorobou (žijúca sama s manželom), párkrát odišla z domu a pár hodín sa potulovala, kým ju príbuzní hľadali. Naše riešenie dokáže prostredníctvom mobilnej aplikácie upozorniť príbuzných, keď takáto osoba opustí svoj dom, aby mohli zakročiť a túto osobu skontrolovať. Náramok bude mať integrovaný kruh, takže keď ho otvoríte násilím, aplikácia pošle upozornenie. Obe verzie budú vodotesné podľa najnovších noriem.

Na jednu kľúčovú vlastnosť sa bude brať ohľad aj pri vývoji, a to je tlačidlo paniky. Pravdepodobne bude existovať verzia s a bez, na základe spätnej väzby od potenciálnej cieľovej skupiny. Integrácia akcelerometra je žiaduca pre scenáre, keď viete, že osoba je doma, ale zdržiava sa na jednom mieste dlhší čas. Akcelerometer rozpozná napríklad pohyb ruky, takže viete, že sa daná osoba hýbe, no pravdepodobne pri čítaní knihy sedí v kresle dosť dlho. Akcelerometer meria čas posledného pohybu, takže môžete skontrolovať, kedy sa osoba naposledy hýbala. Pri integrácii akcelerometra sa zvyčajne primárne zameriavame na detekciu pádu, avšak pri našom testovaní sme zaznamenali pomerne veľa falošných prípadov, takže aj táto funkcia je predmetom diskusií a ďalšieho testovania počas implementácie projektu. Na základe spätnej väzby pri realizácii projektu bude rozpracovaná možná integrácia modulu GSP. Predovšetkým to, či má byť osoba sledovaná, keď opustila svoj domov. V tomto prípade však potrebujete náramok pripojený k telefónu osoby, aby ste mohli sledovať životné funkcie. GPS nedokáže prenášať dáta tretej osobe (monitorovanie), bez integrácie či už SIM karty alebo nejakej IoT siete, takže v tomto prípade by bol vývoj komplikovanejší a nákladnejší. Alternatívou je použitie existujúcich inteligentných hodiniek spárovaných s telefónom, ktorý má osoba pri sebe.

Cieľom vývoja HW je vývoj špeciálneho sledovacieho náramku a príprava systému na integráciu na SW časti.

Softvér


Čo sa týka softvéru (SW), hlavným cieľom je vyvinúť backendový systém (cez otvorené API vieme spracovať dáta prijaté z lokátorov) a frontendový systém, ktorý bude získané údaje zobrazovať v aplikácii (Android, iOS a webová verzia).

Balíky, ktoré plánujeme vytvoriť, sú Modul A a Modul B. Modul A má označenie In&Out a vyznačuje sa tým, že jeden lokátor je umiestnený v blízkosti vchodových dverí, kde sa vytvoria dve virtuálne zóny. Aplikácia rozpozná zariadenie Bluetooth (v tomto prípade to bude pravdepodobne mobilný telefón alebo smart tag) a môže používateľovi povedať, či sa sledovaná osoba presunula zo zóny A (vnútri vchodových dverí) do zóny B ( vonkajšie vchodové dvere), alebo naopak zo zóny B do zóny A, čo znamená, že táto osoba vstúpila do domu. Hlavnou výhodou tejto verzie je jej jednoduchosť. Stačí vám jeden lokátor (jednoduchá inštalácia) a jeden štítok alebo mobilný telefón (nižšia cena). Nevýhodou je, že v prípade modulu In&Out nebudete môcť sledovať životné funkcie a v prípade, že má dom či byt viac vchodových dverí, budete potrebovať počet lokátorov zodpovedajúci ich počtu.

V moduli B: FullHouse je celý byt alebo dom pokrytý lokátormi, takže cez mobilnú alebo webovú aplikáciu je možné kedykoľvek skontrolovať, či je človek doma, v ktorej miestnosti sa nachádza a tiež kedykoľvek skontrolovať životné funkcie. Nevýhodou je zložitejšia montáž a vyššia cena.

Cieľom vývoja SW je vývoj kompletného SW balíka – frontend (UX&UI) a backend systém (cloud) a jeho integrácia na HW časť riešenia.

Výrazným pozitívom našich riešení je, že nebudú mať žiadny negatívny ani pozitívny vplyv na životné prostredie, keďže sa nejedná o projekt v sektore životného prostredia.


SW Platforma pre užívateľov Oversen


Rozširujú sa možnosti komunikácie a správy zariadení Oversen prostredníctvom inovatívneho webového rozhrania a dedikovaných mobilných aplikácií. Riešenia sú prioritne navrhnuté na poskytovanie prístupu k informáciám o blízkych, zabezpečujúc užívateľom okamžité aktualizácie o ich stave a upozornenia na nezvyčajné aktivity. V neposlednom rade umožňujú aj plynulú správu nainštalovaných zariadení v systéme Oversen, čím poskytujú kompletný prehľad a kontrolu nad domácim ekosystémom. Prechod medzi rôznymi platformami je hladký a intuitívny, zabezpečujúc príjemnú a efektívnu interakciu.


Webové Rozhranie

Webové rozhranie poskytuje priamy prístup k informáciám o blízkych a správe zariadení Oversen z akéhokoľvek prehliadača, na počítači alebo mobilnom zariadení. Je optimalizované pre jednoduchú navigáciu a umožňuje efektívne sledovanie stavu blízkych a riadenie zariadení s ľahkosťou a pohodlím.


Mobilné Aplikácie

Mobilné aplikácie pre iOS a Android sú špecificky navrhnuté na zabezpečenie nepretržitého spojenia s blízkymi a efektívnej správy nainštalovaných zariadení Oversen, nech sa užívateľ nachádza kdekoľvek. Tieto aplikácie poskytujú okamžité aktualizácie a upozornenia, ako aj kompletný prehľad a kontrolu nad domácim ekosystémom.


Vždy Informovaní

Prístup k informáciám o blízkych a správa nainštalovaných zariadení v systéme Oversen sú na prvom mieste vďaka našemu webovému rozhraniu a mobilným aplikáciám. Tieto platformy zabezpečujú, že užívateľ má neustále k dispozícii všetky potrebné informácie pre sledovanie a udržiavanie spojenia s blízkymi, ako aj pre efektívnu správu domáceho ekosystému. S jednoduchou navigáciou a intuitívnou obsluhou sú riešenia dostupné pre všetky vekové skupiny, umožňujúc každému ľahko využívať výhody technológie Oversen.