Oversen chce zvýšiť kvalitu života starších ľudí

S Oversenom chceme zvýšiť kvalitu života starších ľudí a minimalizovať stres či starosti príbuzných

Oversen je komplexné riešenie založené na technológii interiérového polohovacieho systému, smart wearables a mobilnej a webovej aplikácii, ktoré je možné nainštalovať do každej domácnosti (podmienkou je internetové pripojenie).

Náš produkt využíva najnovšiu a najpresnejšiu technológiu založenú na technológii Bluetooth. Dosahujeme s ním pomerne významné výsledky. Na základe počiatočného testovania, aplikácie a overenia v relevantných prostrediach sme dokázali, že je vhodný na monitorovanie seniorov. Tieto skutočnosti a potenciálna veľkosť trhu sú motiváciou, prečo chceme v tomto projekte pokračovať a vstúpiť na trh čo najskôr.

Oversen by bol tiež skvelou príležitosťou pre našu spoločnosť vstúpiť na nové trhy a nadviazať medzinárodné partnerstvá. Podnikateľský plán bol vypočítaný veľmi realisticky a dokázal, že ROI je dosiahnuteľná v štandardnom čase. Motiváciou pre žiadosť o grant je skutočnosť, že získané peniaze z grantu umožnia plnohodnotný rozvoj a pomôžu nám udržať súčasný cashflow prakticky bez výkyvov.

V nasledujúcom období budú vývoj a úprava produktu financované z výnosov, ktoré Oversen vygeneruje v prevádzkových rokoch nasledujúcich po realizácii projektu.

Celkovým cieľom projektu je vyvinúť flexibilné riešenie, ktoré umožní monitorovať samostatne žijúcich starších ľudí ich príbuznými prostredníctvom užívateľsky prívetivej mobilnej a webovej aplikácie. Na trhu je viacero riešení zameraných na monitorovanie životných funkcií na diaľku. Ani jedna však nedokáže monitorovať osobu v interiéri. Na druhej strane existuje niekoľko riešení, ktoré dokážu sledovať starších ľudí pohybujúcich sa vonku pomocou technológie GPS.

Naše riešenie má za cieľ umožniť príbuzným alebo iným osobám sledovať prítomnosť seniorov vo vnútri (v ich domoch, bytoch) a zároveň poskytnúť základné údaje o životných funkciách. Cieľom je zvýšiť kvalitu života starších ľudí (žijúcich osamote) zabezpečením toho, aby na nich v každom okamihu niekto dohliadal. V prípade, že sa stane niečo neočakávané, napríklad osoba odíde z domu v neočakávanom čase, mobilná aplikácia upozorní príbuzných, aby mohli konať. Hlavným cieľom je vyvinúť SW riešenie (frontend + backend) v kombinácii s HW (antény, BLE čipy), ktoré pomôže príbuzným sledovať osamote žijúcich seniorov po celú dobu, keď sa nachádzajú v ich domoch či bytoch.